[wpm_translate][:en] TRANTEN ELECTRONICS INC. [:tr] TRANTEN ELEKTRONİK A.Ş. [:][wpm_translate]

[:tr]

TRANTEN ELEKTRONİK A.Ş.

Firmamız Savunma Sanayiimizin anten ihtiyaçlarını karşılamak, anten ihtiyacında yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldırmak üzere SSTEK A.Ş, ENARGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Araştırma Geliştirme San. ve Tic.Ltd.Şti. ve SEKİZA Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri A.Ş. firmaları ortaklığında 2020 şubat ayında kurulmuştur.

Güncel ortaklık yapısı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. ve ENARGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Araştırma Geliştirme San. Ve Tic. Ltd. Şti.' den oluşmaktadır.

Anten, anten teknolojileri ve ilgili konularda çözümler sunmak, ulusal ve uluslararası alanda küresel ölçekte hizmet verme vizyonu doğrultusunda kurulmuştur.

Misyon doğrultusunda;

Antenlerin ve anten bileşenlerinin, tasarım, üretim, entegrasyon, uygulama ve test alanlarında teknolojik üstünlük kazandıracak projeler yapmak,
Anten ve bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik projeleri/faaliyetleri hayata geçirmek,
TRAnten 'in sektörde varlığı ile savunma sanayi ekosisteminde paydaşlarımızla ihtiyaç duyulan anten ve bileşenleri ile ilgili çözümler sunan, sektöre katkı ve gelişim sağlayan çalışmalar yapmak,
Anten konusundaki gereksinimleri analiz ederek, bu alandaki kabiliyet ve potansiyeli tasarım, üretim, geliştirme ve çözüm ortaklığı içerisinde bir yapı ile savunma ve güvenlik alanı başta olmak üzere çözümlerin sunulması belirlenmiştir.

Faaliyet Alanları;
Haberleşme Teknolojileri
Uydu Yer İstasyonu
Sabit, Mobil ve Taşınabilir Anten Sistemleri
SOTM Sistemleri
RADAR Anten Sistemleri
LTE Teknolojileri
Düzlemsel Antenler
Savunma Teknolojileri
Taktik V / UHF Antenler
Taktik HF Antenler
Kamu Güvenliği
VHF Antenler
UHF Antenler

Kabiliyetler;

RF ve Anten Tasarım
Mekanik Tasarım
Sistem Tasarım
Prototip Üretim
Test ve Doğrulama
Proje Yönetimi
Kurulum ve Entegrasyon
Bakım

[:en]

TRANTEN ELECTRONICS INC.

Our company was established in February 2020 in partnership with SSTEK Inc., ENARGE Engineering Education Consulting Research and Development Industry and Trade Limited Company, and SEKIZA Defense, Aviation, and Space Technologies Inc. to meet the antenna needs of our Defense Industry and eliminate foreign dependency in antenna requirements.

The current partnership structure consists of SSTEK Defense Industry Technologies Inc. and ENARGE Engineering Education Consulting Research and Development Industry and Trade Limited Company.

It was founded with the vision of providing solutions in antennas, antenna technologies, and related fields and serving globally on a national and international scale.

In line with its mission;

To undertake projects that will provide technological superiority in the design, production, integration, application, and testing of antennas and antenna components,
To implement projects/activities for the development of antennas and components,
To perform work that contributes to and develops the defense industry ecosystem, with TRAnten's presence in the sector, providing solutions related to antennas and components as a stakeholder with our partners in a structure involving design, production, development, and solution partnership,
To determine the requirements in the field of antennas by analyzing the capabilities and potential in this area and offering solutions in the defense and security fields, among others, with a structure involving design, production, development, and solution partnership.

Areas of Activity;
Communication Technologies
Satellite Ground Stations
Fixed, Mobile, and Portable Antenna Systems
SOTM Systems
RADAR Antenna Systems
LTE Technologies
Planar Antennas
Defense Technologies
Tactical V / UHF Antennas
Tactical HF Antennas
Public Safety
VHF Antennas
UHF Antennas

Capabilities;

RF and Antenna Design
Mechanical Design
System Design
Prototype Production
Testing and Verification
Project Management
Installation and Integration
Maintenance

[:]

you're currently offline