[wpm_translate][:en] RADARSAN RADAR TECHNOLOGIES IND. AND TRADE INC. [:tr] RADARSAN RADAR TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. [:][wpm_translate]

[:tr]

RADARSAN RADAR TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

2014 yılı itibariyle ilgili alanlarda Araştırma Geliştirme faaliyetlerini yürüten Radarsan, 2022 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluşu Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) A.Ş iştiraki olmuştur.

Radarsan, uzaktan algılama teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji girişimidir. Ana faaliyet alanı; Sensör füzyonu, Radar ve Yapay Zeka (Derin Öğrenim) projeleri olup "Sensing For Better" sloganıyla katma değerli, ihracata yönelik Ar-Ge projeleri üzerine çalışmaktadır.

RADARSAN YAPAY ZEKA PLATFORM ÜRÜNLERİ:

Trafidar: Yerli ve Milli Ar-Ge ve tasarıma sahip Trafidar, dünyada benzeri olmayan ilk modüler trafik radarıdır.

Manpro
: Terörle mücadele, istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede kullanılmak amacıyla; mobil araç plaka, renk, koordinat, marka&model tanıma sistemi oluşturulmuştur.

CoVision
: Toyota Üretim Hattı Otonom Kalite Kontrol ve Dijitalleşme Sistemleri; seri üretim hattından ölümcül kazalara neden olabilecek hataları önleme, üretim kalitesini artırarak marka algısını korumak, kalite kontrol süreçlerini hızlandırmak ve aynı zamanda da maliyetini düşürmek, insan gözüyle yapılan tüm kontrolü otonom hale getirme amaçlı kullanılması hedeflenmektedir.

[:en]

RADARSAN RADAR TECHNOLOGIES INC.

Radarsan, which has been conducting research and development activities in the relevant fields since 2014, became a subsidiary of Defense Industry Technologies (SSTEK) Inc., an institution of the Presidency of Defense Industries, in 2022.

Radarsan is a high-tech startup specialized in remote sensing technologies. Its main area of activity includes sensor fusion, radar, and artificial intelligence (deep learning) projects, working on value-added R&D projects oriented towards exports under the slogan "Sensing For Better."

RADARSAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PLATFORM PRODUCTS:

Trafidar: Trafidar, with its domestic and national R&D and design, is the world's first modular traffic radar with no equivalent.

Manpro
: A mobile vehicle plate, color, coordinate, brand, and model recognition system has been developed for use in counter-terrorism, intelligence, anti-smuggling, and organized crime.

CoVision
: Toyota Production Line Autonomous Quality Control and Digitalization Systems aim to prevent errors that could lead to fatal accidents on the production line, improve production quality, maintain brand perception, accelerate quality control processes, reduce costs, and automate all inspections conducted by human eyes.

[:]

you're currently offline