[wpm_translate][:en] MİLSOFT SOFTWARE TECHNOLOGIES INC. [:tr] MİLSOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. [:][wpm_translate]

[:tr]

MİLSOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Savunma Sanayii alanında faaliyet göstermek üzere sistem entegrasyon ve yazılım geliştirme amacıyla 1998 yılında kurulmuştur.

MilSOFT Faaliyet alanları doğrultusunda;
Komuta Kontrol
Taktik Veri Linkler ve Mesajlaşma
İstihbarat ve Görüntü Kıymetlendirme Sistemleri
Elektronik Harp
Modelleme ve Simülasyon
Gömülü Sistemler
Bilgi Teknolojileri Çözümleri
Siber Güvenlik

Komuta Kontrol alanında; komuta kontrol muhabere bilgisayar teknolojileri doğrultusunda 'Savaş Yönetim Sistemi ve Deniz Bilgi Değişim Sistemi' ürünleriyle hizmet vermektedir.

Taktik Veri Link Sistemlerinde, taktik veri linkleri aracılığıyla çözümler üretmektedir.

İstihbarat ve Görüntü Kıymetlendirme Sistemleri doğrultusunda, stratejik ve operasyonel seviye istihbarat keşif gözetleme sistemleri ve sensörlere özel kıymetlendirme çözümleriyle destek vermektedir.

Elektronik Harp Alanında, harekat destek merkez kurulumu ve elektronik harp eğitimleri ile çözümler sunmaktadır.

Gömülü Sistemler alanında bilgisayar yazılımı, yazılım geliştirme ve doğrulama alanında çözümler üretmektedir.

Bilgi Teknolojilerinde, Lojistik Yaşam Döngüsü Desteği sağlamaktadır.

Siber Güvenlik alanında ağlar arasında güvenli koruma sağlamaktadır.

Savunma Sanayii alanında faaliyet göstermek üzere sistem entegrasyon ve yazılım geliştirme amacıyla 1998 yılında kurulmuştur.

MilSOFT Faaliyet alanları doğrultusunda;
Komuta Kontrol
Taktik Veri Linkler ve Mesajlaşma
İstihbarat ve Görüntü Kıymetlendirme Sistemleri
Elektronik Harp
Modelleme ve Simülasyon
Gömülü Sistemler
Bilgi Teknolojileri Çözümleri
Siber Güvenlik
Komuta Kontrol alanında; komuta kontrol muhabere bilgisayar teknolojileri doğrultusunda 'Savaş Yönetim Sistemi ve Deniz Bilgi Değişim Sistemi' ürünleriyle hizmet vermektedir.

Taktik Veri Link Sistemlerinde, taktik veri linkleri aracılığıyla çözümler üretmektedir
.
İstihbarat ve Görüntü Kıymetlendirme Sistemleri doğrultusunda, stratejik ve operasyonel seviye istihbarat keşif gözetleme sistemleri ve sensörlere özel kıymetlendirme çözümleriyle destek vermektedir.

Elektronik Harp Alanında, harekat destek merkez kurulumu ve elektronik harp eğitimleri ile çözümler sunmaktadır.

Gömülü Sistemler alanında bilgisayar yazılımı, yazılım geliştirme ve doğrulama alanında çözümler üretmektedir.

Bilgi Teknolojilerinde, Lojistik Yaşam Döngüsü Desteği sağlamaktadır.

Siber Güvenlik alanında ağlar arasında güvenli koruma sağlamaktadır.

[:en]

MİLSOFT SOFTWARE TECHNOLOGIES INC.

Established in 1998 to operate in the Defense Industry for the purpose of system integration and software development.

According to MilSOFT's activity areas;
Command and Control
Tactical Data Links and Messaging
Intelligence and Image Exploitation Systems
Electronic Warfare
Modeling and Simulation
Embedded Systems
Information Technology Solutions
Cybersecurity

In the Command and Control field; it provides services with 'Warfare Management System and Naval Information Exchange System' products in line with command, control, and communication computer technologies.

In Tactical Data Link Systems, it produces solutions through tactical data links.

In the field of Intelligence and Image Exploitation Systems, it supports strategic and operational intelligence, reconnaissance, and surveillance systems and provides specialized exploitation solutions for sensors.

In Electronic Warfare, it offers solutions with operation support center establishment and electronic warfare training.

In Embedded Systems, it produces solutions in computer software, software development, and verification.

In Information Technology, it provides Logistic Life Cycle Support.

In Cybersecurity, it provides secure protection between networks.

Established in 1998 to operate in the Defense Industry for the purpose of system integration and software development.

According to MilSOFT's activity areas;
Command and Control
Tactical Data Links and Messaging
Intelligence and Image Exploitation Systems
Electronic Warfare
Modeling and Simulation
Embedded Systems
Information Technology Solutions
Cybersecurity
Command and Control field; it provides services with 'Warfare Management System and Naval Information Exchange System' products in line with command, control, and communication computer technologies.

In Tactical Data Link Systems, it produces solutions through tactical data links.

In the field of Intelligence and Image Exploitation Systems, it supports strategic and operational intelligence, reconnaissance, and surveillance systems and provides specialized exploitation solutions for sensors.

In Electronic Warfare, it offers solutions with operation support center establishment and electronic warfare training.

In Embedded Systems, it produces solutions in computer software, software development, and verification.

In Information Technology, it provides Logistic Life Cycle Support.

In Cybersecurity, it provides secure protection between networks.

[:]

you're currently offline